Menighetsarbeid


I Falnes og Ferkingstad menigheter har vi en stor bredde av tilbud og aktiviteter. Dette inkluderer alt fra temasamlinger til konserter, formiddagstreff og menighetsfester. 

Under finner du artikler om aktuelt menighetsarbeid.

Resultat av kirkevalget 2023 Ferkingstad menighet

Les mer

Resultat av kirkevalget 2023 Falnes menighet

Les mer

Fredtunkveld, program høsten 2023

Datoer for Fredtunkveldene i høst:

Les mer

Open kveld

Datoer for Open kveld hausten 2023

Les mer

Ønsker du at barnet ditt fortsatt skal få invitasjoner fra Kirken?

Les mer

Kirken inviterer til dåp, men uten invitasjon i postkassa

Fra 1. oktober 2018 får ikke lenger Den norske kirke vite når medlemmer får barn. En 400 år gammel ordning opphører, og kirken kan dermed i...

Les mer

Vi skal skape trygge rom

Menighetene kurset i hvordan forebygge og håndtere seksuelle krenkelser.

Les mer