Ekstraordinært Menighetsmøte Falnes 31.01.21 kl. 12.30


Menighetsmøtet for Falnes ble gjennomført digitalt.

Kirkerådet har bedt alle menigheter om å gjennomgå sin grunnordning for gudstjenester for å revidere disse i tråd med kirkemøtets bestemmelser. Mere om kirkemøtets bestemmelser for ordningen finner du HER.

 

Tid og sted:

Menighetsmøtet ble holdt 31.01.21 kl. 12.30.

Av smittevernhensyn ble møtet gjennomført digitalt over platformen Teams.

 

Agenda:

Falnes menighetsråd har sammen med staben utarbeidet sitt forslag til ny lokal grunnordning og vil presentere denne for Menighetsmøtet. Sakspapirene er vedlagt under.

Det vil bli gitt mulighet for deltakerne i Menighetsmøtet å komme med spørsmål og kommentarer.

 

Prosess:

Forslaget til ny lokal grunnordning er utarbeidet av staben, med sokneprest Jon Sverre Servan, trosopplærer Rune Richardsen og kantor Lars Inge Tjøstheim som særlig medvirkende og under prosjektledelsen av Richardsen.

Forslaget ble først presentert for Menighetsrådet 03.12.21, som sendt forslaget i retur med forslag til endringer.

Revidert forslag til ny lokal grunnordning fra staben ble behandlet og vedtatt som Menighetsrådet sitt eget forslag den 14.01.21.

Menighetsrådets forslag legges herved frem for Menighetsmøtet for behandling. Eventuelle kommentarer og innsigelser fra Menighetsmøtet vil følge saken.

Menighetsrådet har berammet ny og endelig behandling av forslaget i eget møte den 04.02.21. Endelig vedtak, vedlagt Menighetsmøtets kommentarer, sendes så til Stavanger biskop. Vedtak om ny grunnordning som er innenfor rammen av det som allerede er forhåndsgodkjent av kirkemøtet, anses som godkjent og meldingen til biskopen anses som en orientering. Dersom vedtak om ny grunnordning ikke faller innenfor rammen av det som allerede er forhåndsgodkjent, skal det også søkes til biskopen om dispensasjon.

 

Menighetsrådets forslag:

Vedlagt HER kan du finne forslaget til ny lokal grunnordning, slik den er foreslått av Falnes menighetsråd.

Dokumentet er på standard form og ikke særlig tilgjengelig. Menighetsrådet har derfor også lagt ved prinsippielt gudstjenesteprogram for 'Høymesse' og 't-messe' etter foreslåtte gudstjenesteordning. Disse viser hvordan en gudstjeneste vil se ut etter foreslåtte ordning.

Menighetsrådet har lagt opp til at dagens praksis i størst mulig grad fortsetter. Det innebærer blant annet at forsøksordningen med t-messe gjøres til en fast ordning, mens ordningen som tidligere ble brukt under 'G-17' tas ut. Ettersom den liturgiske musikken i t-messen ikke er innenfor det som allerede er forhåndsgodkjent av kirkemøtet til bruk i gudstjenester, krever forslaget at en også søker om dispensasjon. Forslag til dispensasjonssøknad legges derfor også frem for Menighetsmøtet. Denne leser du ved å klikke HER

Med det ønskes alle hjertelig velkommen til digitalt Menighetsmøte.

Referat fra møtet:

Rådsleder åpnet møtet og presenterte agenda og prosessen for saken.

Sokneprest Jon Sverre Servan presenterte foreslåtte liturgi for 'Høymesse'

Trosopplærer Rune Richardsen presenterte foreslåtte liturgi for 't-messe' og dispensasjonssøknad for denne.

11 personer logget seg på møtet. Menighetsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget til ny lokal grunnordning fra Falnes menighetsråd.

Tilbake