Resultat av kirkevalget 2019 i Falnes


Her finner du resultatet av kirkevalget i Falnes sokn.

Valg av menighetsråd i Falnes sokn:

Valgte medlemmer til Falnes menighetsråd:

1.

Geir Dale

2.

Ole Martin Helgesen

3.

Einar Vårvik

4.

Marit Hillesland

5.

Brit Lise Steinkjellå

6.

Randi Elin Nornes Sæle

7.

August Solem Vikra

8.

Liv Jane Hodne

Valgte varamedlemmer til Falnes menighetsråd:

1. Vara

Christian Stave Nornes

2. Vara

Marit Norun Landa Aadnesen

3. Vara

Astrid Kristine Fagerland

4. Vara

Hege Braseth

5. Vara

Ståle Vikra

Øvrige som mottok stemmer:

nr. 14

Hilde Hana Gulliksen

nr. 15

Birger Eike

nr. 16

Ådne Berge

nr. 17

Solveig Eike Bringaker

Valg av lekerepresentanter til Stavanger bispedømmeråd

Antall stemmesedler til Bønnelista: 48 stk

Antall stemmesedler til Nominasjonskomiteens liste: 186 stk

Antall stemmesedler til Åpen folkekirke: 80 stk

Fordeling på personer blir avklart etter at Stavanger bispedømme har talt over listerettelser.

Oppsluttning:

Oppsluttning om kirkevalget 2019 totalt: 17,13 %

Oppsluttning om valg av Falnes menighetsråd: 16,93 %

Oppsluttning om valg av representanter til Stavanger bispedømmeråd: 12,79 %

Tilbake