Resultat av kyrkjevalet 2019 i Ferkingstad


Her finn du resultatet av kyrkjevalet i Ferkingstad sokn.

Val av sokneråd i Ferkingstad sokn:

Valte medlemmer til Ferkingstad sokneråd:

1.

Berit Ådland

2.

Inghild Skeiseid Nordbø

3.

Odd Egil Sørheim

4.

Nora Solli

5.

Berit Stonghaugen

6.

Linda Larsen Meistad

Valte varamedlemmer til Ferkingstad sokneråd:

1. vara

Arnold Vågen

2. vara

Ole Christian Handeland

3. vara

Aud Sølvi Vikra Larsen

4. vara

Linda Sønnøve Larsen

5. vara

Kenneth Nordbø

Andre som mottok stemmer:

nr. 12

Anne Marit Langåker

nr. 13

Magne Ferking

nr. 14

Erlend Dalaker

nr. 15

Marit Stava

nr. 16

Reidar Thomassen

Valg av lekerepresentanter til Stavanger bispedømmeråd

Antall stemmesedler til Bønnelista: 43 stk

Antall stemmesedler til Nominasjonskomiteens liste: 55 stk

Antall stemmesedler til Åpen folkekirke: 15 stk

Fordeling på personer blir avklart etter at Stavanger bispedømme har talt over listerettelser.

Oppsluttning:

Oppsluttning om kyrkjevalet i 2019 totalt: 13,40 %

Oppsluttning om val av Ferkingstad sokneråd: 13,40 %

Oppsluttning om val av representantar til Stavanger bispedømmeråd: 11,47 %

Tilbake