Kyrkjelydsmøte for Ferkingstad kyrkjelyd 2020


Årsmøte for kyrkjelyden i Ferkingstad blir holdt 8. Mars kl. 12.30 på Kyrkjebakken.

Soknerådet vil gi kyrkjelyden ein orientering om arbeidet i kyrkjelyden ved å presantera forslag til årsmelding for 2019. Denne kan du finne ved å trykke HER.

Staben vil vara til stades for å presentera sine tilskot til årsmeldinga.

Det vil vara moglegheit for spørsmål og kommentarar. Desse vil bli tatt med i behandlinga av endeleg årsmelding i fyrste soknerådsmøte etter årsmøtet.

Tilknytta årsmøtet vil det vara kyrkjekaffi etter gudstenesta med kakebord og is. Velkomen!

Tilbake