Smittevernsituasjonen (oppdatert 04.01.21)


Her finner du informasjon om hvordan menighetene forholder seg til smittevern.

Menighetene i Falnes og Ferkingstad følger de smittevernreglene som gjelder til enhver tid.

Oppdatering 04.01.21. De siste smittevernreglene innebærer at:

Det meste av fysiske arrangement og samlinger utsettes til etter 18.01.21. Det betyr blant annet at det ikke blir noen ordinære gudstjenester hverken i Falnes eller Ferkingstad søndag 10. eller 17. Vi minner derfor om at TV Haugaland fortsatt vil sende TV-gudstjeneste fra en lokal menighet hver søndag frem til sommeren.

Unntatt fra dette er:

 • Gravferd (tidligere regler om antall og avstand gjelder).
 • Dåpsgudstjenester (inntill 10 deltakere - NY REGEL).
 • Vigsel (inntill 10 deltakere - NY REGL).
 • Omsorgsarbeid (inntill 10 deltakere - NY REGEL).

Vi jobber med å finne digitale alternativ for tiltak og samlinger som ikke utsettes. De som allerede er påmeldt til tiltak eller samlinger har allerede, eller vil, få beskjed direkte om hvilken betyning smittevernreglene får for dem (for eksempel konfirmantene). Om det er aktuelt med digitalt alternativ eller utsettelse.

Oppdatering fra 02.12.20 gjelder der det ikke er nye regler som gjelder.

 

Oppdatering 02.12.20. De siste smittevernreglene innebærer at:

 • Registreringslister - Deltagelse på våre arrangementer blir registrert
  • På innendørsarrangement kan det maksimalt delta 50 personer (i tillegg til medarbeidere).
  • På utendørsarrangement kan det maksimalt delta 200 personer.
 • Sosial avstand - Husstander (eller kohorter fra skole/barnehage) skal ikke ha fysisk kontakt
  • På innendørsarrangement med allsang gjelder 2 meter avstand. (NY REGEL)
  • På innendørsarrangement uten allsang og på utendørsarrangement gjelder 1 meter avstand.
 • Håndhygiene - Vi har utplassert desinfisering på våre arrangementer som skal benyttes.
 • Karantene - Personer som er syke eller i karantene skal ikke delta på våre arrangement

Smittevern ivaretas i Den norske kirke gjennom flere lag med relger.

 • Helsemyndighetene setter nasjonale smittevernregler og anbefalinger. De siste gjeldende reglene kan du finne på www.regjeringen.no, og nærmere bestemt HER.
 • Kirkerådet har utarbeidet en standard for smittevern i Den norske kirke. Denne oppdateres kontinuerling og er tilgjengelig på www.ka.no, og nærmere bestemt HER.
 • Karmøy kirkelig fellesråd og menighetene i Falnes og Ferkingstad har selv utarbeidet egne smittevern veiledere som tydeliggjør hvordan smittevernreglene over skal praktiseres inn mot enkelttiltak. Disse veilederne blir fortløpende kontrollert opp mot de lokale smittevernreglene som fastsettes av smittevernlegen i Karmøy kommune. Nærmere informasjon om den lokale smittevernsituasjonen finner du på www.karmoy.kommune.no, og nærmere bestemt HER.

Hvilken konsekvens de gjeldende smittevernreglene har for gjennomføring av ulike arrangement blir vurdert fortløpende og spesifikk informasjon om dette blir gitt her på våre nettsider og på menighetenes facebookside, eller direkte til de som er berørt av eventuelle endringer.

Kirkelige handlinger (dåp, vigsel og gravferd)
Ettersom smittevernsituasjonen kan endres raskt bør en kontakte Servicetorget for informasjon om gjennomføringen av kirkelige handlinger som dåp, vigsel og gravferd. Mulighetene kan variere noe mellom menighetene i Karmøy etter hvilke tiltak menigheten har etablert for å ivareta reglene for maks antall deltakere og sosial avstand i forhold til størrelse på lokalet osv. Kontakt og annen informasjon fra Servicetorget kan du på www.karmoykirken.no.

TV-gudstjenester
TV Haugaland vil ha direktesending av gudstjenesten fra en menighet i Karmøy eller en av naboprostiene frem til sommeren 2021.

Tilbake