reACTION


Bli med på ledertrening på konfACTION Bø 23.-27. juni 2023

KRIK ønsker å invitere dere som var konfirmanter i fjor, og andre ungdommer i menigheten, til å bli med på konfACTION Bø- på et ledertreningsopplegg som kalles reACTION.

Det er fokus på praktisk ledertrening, aktivitet/kurs, fellesskap med ungdommer fra andre menigheter.

reACTION-deltakerne vil sove på eget sted på leirområdet: reACTION-campen!

På leir vil de både delta på møter og annet felles på leiren, og ha et eget opplegg med dyktige KRIK-ledere som følger deg opp.

Praktisk info:

* Alder: Året etter du er konfirmert, og til og med året du fyller 17 år.

* Pris: 1500 for KRIK-medlemmer, 1900 for ikke-medlemmer

* Plasser på reACTION: 50 stk totalt i Norge

* Valg av aktivitet/kurs

Kafe-team

Mat-team

Butikk

Event-team

Ta kontak med Solveig om du lurer på noe.

Solveig Eike Bringaker- 98675584 solveig.bringaker@karmoykirken.no

 

* Påmelding til Solveig

Tilbake