Menighetsblad


Tårnklang er menighetsbladet for Falnes og Ferkingstad menigheter.

Bladet gis ut fire ganger i året; før påsken, før St.Hans, tidlig høst og før advent.

Under finner du nylige utgivelser av Tårnklang. Etter hvert vil også tidligere utgivelser bli tilgjengelige her.

Velg kalender