Ferkingstad menighet > Artikler > Nyheter

Diakonivikar i 30% søkes!

Diakonivikar i 30% søkes!

VI søker deg som vil jobbe som diakonivikar i 30%.

Diakonen vår Janne Kristine Eng vil gjennom det neste året være engasjert som diakon for hele prostiet (Karmøy kommune). Falnes og Ferkingstad menigheter søker derfor etter vikar for å dekke opp resterende 30% av hennes stilling fom. 15.08.2019 tom. 30.06.2020.


Diakoni er menighetens omsorgsarbeid. Er du glad i mennesker i alle aldre? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I Falnes og Ferkingstad sokn vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet! Du vil få jobbe sammen med et sterkt team bestående av administrasjonsleder, menighetspedagog, trosopplærer, kirketjener, kantor og sokneprest for hver av menighetene. Medlemstallet i Ferkingstad sokn og Falnes sokn er rundt 4300. Menighetene har et aktivt arbeid blant barn og unge, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner. Menighetene har felles stab. 


Arbeidsoppgaver:
•    Diakonale tiltak, alene og i samarbeid med andre ansatte og frivillige i menigheten.
•    Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere. 
•    Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet.


Vi søker en person som:
•    Har engasjement for å dele det kristne budskap med barn, unge og voksne.
•    Stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner.
•    Har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne.
•    Kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert.
•    Brenner for å bygge menighet.
•    Er medlem av Den norske kirke.


Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.


Vi tilbyr:
•    Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
•    Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
•    Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP


Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av kirkelovens § 29. Det må påregnes noe arbeid ettermiddag/kveld og helg i perioder. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.


For nærmere opplysninger: adm.leder i Ole Thomas Fidjeland eller ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag (begge: tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: KKF v/ ebk@karmoykirken.no. 


Søknadsfrist:    Snarest                        Tiltredelse: 15.08.2017
 

 

 


Del denne artikkel på e-post