Ferkingstad menighet > Artikler > Nyheter

Kyrkjeval 2019 - Kandidatliste for Ferkingstad sokneråd

Kyrkjeval 2019 - Kandidatliste for Ferkingstad sokneråd

Her finn du kandidatlista til Ferkingstad sokneråd.

Ferkingstad sokneråd (valstyret) har ved listefristen innstilt fylgjande personar til val av nytt sokneråd for perioden 2019 - 2023:

 

Navn

Født

 

1.

Odd Egil Sørheim

1970

M

2.

Inghild Skeiseid Nordbø

1981

K

3.

Berit Ådland

1954

K

4.

Berit Stonghaugen

1978

K

5.

Nora Solli

1964

K

6.

Linda Larsen Meistad

1971

K

7.

Arnold Vågen

1963

M

8.

Ole Christian Handeland

1965

M

9.

Aud Sølvi Larsen          

1954

K

10.

Linda Synnøve Larsen

1973

K

11.

     

 

Ettersom soknerådet etter valreglane for kyrkjeval skal stille kandidatliste med det antallet personar som tilsvarer talet på faste medlem (6 stk) i tillegg til talet på varamedlem (5 stk), betyr dette at lista til Ferkingstad sokneråd manglar 1 listekandidat. Det vart difor opna for supplerande nominasjon. Etter fristen for supplerande nominasjon var utløpt hadde ein derimot ikkje fått inn nokon forslag til supplerande kandidater.

Vedtatte kandidatliste er difor endeleg. Under valet vil det vara mogleg å stemme på eigne kandidatforslag ved å føra namn inn på open plass på stemmeseddelen.

 

 

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post