Kyrkjeval 2019 - Supplerande nominasjon for val av Ferkingstad sokneråd

Kyrkjeval 2019 - Supplerande nominasjon for val av Ferkingstad sokneråd

Det er no mogleg å supplere kandidatlista til Ferkingstad sokneråd.

Ferkingstad sokneråd (valstyret) har ved listefristen innstilt fylgjande personar til val av nytt sokneråd for perioden 2019 - 2023:

 

Navn

Født

 

1.

Odd Egil Sørheim

1970

M

2.

Inghild Skeiseid Nordbø

1981

K

3.

Berit Ådland

1954

K

4.

Berit Stonghaugen

1978

K

5.

Nora Solli

1964

K

6.

Linda Larsen Meistad

1971

K

7.

Arnold Vågen

1963

M

8.

Ole Christian Handeland

1965

M

9.

Aud Sølvi Larsen          

1954

K

10.

Linda Synnøve Larsen

1973

K

11.

     

 

Ettersom soknerådet etter valreglane for kyrkjeval skal stille kandidatliste med det antallet personar som tilsvarer talet på faste medlem (6 stk) i tillegg til talet på varamedlem (5 stk), betyr dette at lista til Ferkingstad sokneråd manglar 1 listekandidat. Det opnes difor herved for supplerande nominasjon. Det betyr at soknets medlemmer direkte kan nominere kandidatar. Nominering skal i tilfelle skje etter reglane for val av menighetsråd som i omtaler supplerende nominasjon i § 8-1 med tilhørende veiledning.

Kort oppsummert fungerer supplerende nominasjon slik:

Fem personar (forslagsstillarar) som er medlem, bur i soknet og er født i 2004 eller tidligare, kan gå saman for å foreslå kandidatar. Lista av foreslåtte kandidatar må signerast av forslagsstillarane. Kandidatane må vara valbare for å bli godkjent til vallista.

Vedlagt lista over foreslåtte kandidatar skal det fylgja: Ein oversikt over kandidatanes fødselsdato. Ein oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget (forslagsstillarane). Dersom foreslåtte kandidatar ikkje er busett i soknet når forslaget innleveres, må det også vedleggast ein erklæring frå kandidaten om at vedkommande vil vara valbar på valdagen.

Valreglane er ikkje til hinder for at foreslåtte kandidatar også er forslagsstillarar.

Eventuelle lister over supplerande kandidater må vara i soknerådets hende innan fristen som er onsdag 5. Juni kl 12.00. Dette kan gjerast per mail til ferkingstad@karmoykirken.no, per brevpost (obs: må reknast 7 dagars leveringstid) eller ved levering til menighetskontoret på Dr. Jensens veg 2 i Skudeneshavn (under biblioteket).

Ferkignstad sokneråd (valstyret) vil så ta stilling til supplementa innan 7. Juni.

 

 

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post