Ferkingstad menighet > Artikler > Nyheter

Påmelding til konfirmantåret 2019-2020

Påmelding til konfirmantåret 2019-2020

Vi vil gjerne få ønske alle dere som skal begynne i 9.klasse neste år velkommen til å være konfirmant i Falnes eller Ferkingstad menighet. Vi har forhåpentligvis fremfor oss et år med mye moro og lærdom.
Vi ønsker å bli bedre kjent både med hverandre og den troen vi er blitt døpt inn i.
Grunnlaget for konfirmasjon er dåp. Dersom du ikke er døpt, kan du bli det i løpet av konfirmasjonstiden. Er du døpt i en annen kirke enn Falnes og Ferkingstad, må du levere dåpsattest. Fint om den leveres innen september/oktober.

 

Hovedmål for konfirmasjonstiden:

I «Plan for trosopplæring, Gud gir – vi deler» står det følgende: « Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i hjem, menighet og samfunn».

I vår lokale trosopplæringsplan har vi i tillegg sagt følgende; «Konfirmantene skal få en innføring i noe av hva den kristne troen rommer og betyr. Det skal skapes en bevisstgjøring rundt dåp og konfirmasjon».

 

Tilrettelegging:
Har du behov for tilrettelegging, må du og din familie ta kontakt med oss slik at vi kan finne en god ordning. Vi ønsker at alle skal få en fin konfirmasjonstid og ønsker å møte de enkelte behov på en best mulig måte.

 

Konfirmasjonstiden består av 4 deler:
1. Leir for alle konfirmantene i Falnes og Ferkingstad på Fredtun 23.-24. august. (Sett av datoen)
2. Undervisning
3. Aktivitet
4. Delta på 8 gudstjenester og 1 ungdomsmøte i løpet av konfirmasjonstiden

 

1. Leir:

Fredtun fredag 23.august – lørdag 24.august.
Felles leir for Falnes og Ferkingstad konfirmanter.
Innhold: Bli bedre kjent, Undervisning, Lek, God mat
Informasjon om hva dere trenger å ha med dere blir lagt ut på menighetens nettside når det nærmer seg.

For de som evt. måtte være forhindret i å delta på leiren, vil det komme en undervisningsdag i tillegg. Det kan også bli nødvendig med noe skriftlig hjemmearbeid som skal leveres inn.

 

2. Undervisning:

Falnes og Ferkingstad konfirmantene blir delt i tre grupper og skal ha ettermiddagsundervisning enten tirsdager eller onsdager på menighetskontoret i Skudenes. To av gruppene har undervisning i oddetallsuker, mens den siste gruppen har undervisning i partallsuker.

I utgangspunkte er klokkeslettet kl.14.15-15.45. Hvis noen går på andre skoler enn Skudenes ungdomsskole kan det bli nødvendig at den ene gruppen begynner sin undervisning noe senere. Fint med rask tilbakemelding hvis dette er tilfelle for noen av konfirmantene.

 

3. Valg av aktivitet:

I løpet av dette året skal konfirmantene bli kjent med et kontinuerlig tilbud i menighetene. De skal tilsammen ha minst 12 timer av denne aktiviteten.

 

Velg en av de følgende aktivitetene:

Intro T-crew:

På denne aktiviteten skal du være med som hjelpeleder på to trosopplæringtiltak. I tillegg blir det et mini lederkurs i forkant av det først tiltaket.

 

Velkommen him!

Du ønskes "velkommen him" til en familie som vi har avtale med og som bor i Falnes/Ferkingstad sokn. Opplegget går ut på å se en kort videoandakt + samtale etterpå. Deretter kan dere f.eks. ha en hobbyaktivitet. Det blir max 8 personer på hver gruppe, og dere kan selv være med å bestemme hva dere har lyst å gjøre etter video og samtale. Hver samling blir på 1,5 time, og du skal gå 8 ganger.

 

Ton Angelon:

Dette er et ungdomskor som har øvelse onsdager i partallsuker på Skudenes bedehus kl.20.00-21.30. Velger du denne aktivitete skal du gå minst 8 ganger på koret.

 

Hjelpeleder på Yngres på Betania:

Her kan du være med som hjelpeleder på Yngres som er annen hver fredag kl.18.00-19.30 på Betania. Velger du denne aktiviteten skal du være med 8 ganger.

 

Hjelpeleder på søndagsskolen på Betania:

Her kan du være med som hjelpeleder på søndagsskolen. Det er søndagsskole annen hver søndag kl.11.00-12.30. Velger du denne aktiviteten skal du være med 8 ganger.

 

Hjelpeleder på Smiley på Skudenes bedehus:

Her kan du være med som hjelpeleder på Smiley. Det er Smiley annen hver fredag kl.18.00-20.00. Velger du denne aktiviteten skal du være med 6 ganger.

 

Acta:

Acta er navnet på ungdomsmøtene som er på Skudenes bedehus annen hver lørdag kl.20.00-21.30. Velger du denne aktiviteten skal du gå på Acta møte 8 ganger.

 

LUF:

LUF er navnet på ungdomsmøtene som er på Betania/Berøa ca. hver lørdag kl.20.00/20.30. Velger du denne aktiviteten skal du gå på LUF møte 8 ganger.

 

4. Gudstjenester

Du skal delta på 8 gudstjenester i løpet av konfirmasjonsåret. Vi kommer tilbake til alle datoene til høsten. Merk bare at den første gudstjenesten for Ferkingstad konfirmanter blir 8.september, og for Falnes konfirmanter 22.september. Da skal vi ha konfirmantpresentasjon og konfirmantene får utdelt sine konfirmantbibler.

 

Alle skal også gå på 1 ungdomsmøte i løpet av året (enten på Acta eller LUF).

 

Annet konfirmantene skal delta i:
Misjonsløp 8/9 (felles for Falnes og Ferkingstad konfirmanter)
Lysmesse
Solidaritetsaksjon

En undervisningslørdag i januar
Konfirmantfest

Andre ting kan komme i tillegg. Det blir delt ut undervisningsplan på leiren på Fredtun. den vil også bli lagt ut på vår nettside falneskirke.no

 
Omfang og oppmøte:
Omfanget av konfirmasjonstiden er 60 klokketimer
Alt innholdet i konfirmasjonstiden er obligatorisk.
Når dere melder dere på som konfirmant hos oss forplikter det at dere etter beste evne følger det opplegget som finnes hos oss.
Hvis din konfirmant er forhindret i komme til noen av de oppsatte tingene ønsker jeg at dere foreldre/foresatte tar kontakt med meg f.eks via sms.
 
 

Konfirmasjonsdagen:
I påmeldingen legger dere inn et ønske om hvilken dag dere vil ha, men da med forbehold om at dere kan bli nødt til å skifte dag hvis fordelingen blir veldig ujevn. Skriv det gjerne inn dersom dere har reservert et lokalet for dagen eller det er andre ting vi bør ta hensyn til.

 

Ferkingstad: 2. og 3. mai 2020

Falnes: 9. og 10. mai 2020

 

Alle som skal begynne i 9.klasse til høsten og som er døpt eller tilhørende (har foreldre som er døpt) har motta informasjon i posten i midten av mai angående konfirmasjonsåret 2019-2020. Hvis dere vet om noen som ikke har fått informasjon be dem ta kontakt med Elin Grindhaug. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.
 

 

Påmeldingen til konfirmasjonsåret trykk på linken under:

https://secure2.mylabora.com/Påmelding?oid=61205e03-6629-4270-839f-85793eee24a7&fid=95b2d98f-629e-4513-b22b-6d5064689849

 

Påmeldingen er åpen mellom 29.mai og 15.august

 

Ta kontakt med Elin Grindhaug hvis dere lurer på noe

mob.415 06 781

epost: elin.grindhaug@karmoykirken.no


Del denne artikkel på e-post